Toolbox

Author: 
morrganna
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

--[[TT v1.3.1]]
set = {
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 1.5707963705063, 1.3089966773987, -0, 0.25},
{"Purple Carpet Tile", "I06FB4A5C4EB41844,E5FA1226AFCFCF01,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3454589844, 484.74319458008, -0, 1.3089966773987, -0, 0.41549900174141},
{"Purple Carpet Tile", "I06FB4A5C4EB41844,E5FA1226AFCFCF01,,,,,,", 417.68572998047, 1224.3425292969, 484.74026489258, -0, 0.95993131399155, -0, 0.41549903154373},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.8709647655487, 0.25268816947937, 1.5016212463379, 0.25},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.649631023407, 0.99089729785919, 1.1493881940842, 0.24999997019768},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.36229926347733, -0.75187402963638, -1.8240545988083, 0.25000002980232},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.8415009975433, -0.50402253866196, 1.7191791534424, 0.24999997019768},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.36234775185585, 0.75184500217438, -1.3173885345459, 0.25000002980232},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.26187881827354, -1.3310092072061e-005, -1.5706840753555, 0.25000005960464},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.80293440818787, 1.2026166915894, -0.80248647928238, 0.25000002980232},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.8415064811707, 0.50404095649719, 1.4225007295609, 0.24999997019768},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.8709781169891, -0.25267198681831, 1.6400806903839, 0.25},
{"White Carpet Tile", "I1A68F528682A9317,3635A5736A1BA719,,,,,,", 417.68249511719, 1224.3376464844, 484.73440551758, -0, 0.17453292012215, -0, 0.41549903154373},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.30015575885773, 0.50401002168655, -1.4223372936249, 0.25000002980232},
{"Purple Carpet Tile", "I06FB4A5C4EB41844,E5FA1226AFCFCF01,,,,,,", 417.68551635742, 1224.3405761719, 484.73742675781, -0, 0.7853981256485, -0, 0.41549903154373},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.3388547897339, 1.2026963233948, 0.80273962020874, 0.25},
{"Purple Carpet Tile", "I06FB4A5C4EB41844,E5FA1226AFCFCF01,,,,,,", 417.68350219727, 1224.3386230469, 484.73541259766, -0, 0.26179939508438, -0, 0.41549903154373},
{"White Carpet Tile", "I1A68F528682A9317,3635A5736A1BA719,,,,,,", 417.68716430664, 1224.3435058594, 484.74081420898, -0, 1.2217308282852, -0, 0.41549900174141},
{"White Carpet Tile", "I1A68F528682A9317,3635A5736A1BA719,,,,,,", 417.68829345703, 1224.3405761719, 484.73669433594, -0, 1.0471973419189, -0, 0.41549900174141},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.27067857980728, -0.2526880800724, -1.6399523019791, 0.25000002980232},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.8797755241394, 7.786510650476e-006, 1.5708568096161, 0.24999997019768},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.7793591022491, 0.75188308954239, 1.317550778389, 0.25},
{"Purple Carpet Tile", "I06FB4A5C4EB41844,E5FA1226AFCFCF01,,,,,,", 417.68148803711, 1224.3366699219, 484.7333984375, -0, 0.087266474962234, -0, 0.41549903154373},
{"White Carpet Tile", "I1A68F528682A9317,3635A5736A1BA719,,,,,,", 417.67947387695, 1224.3347167969, 484.73138427734, -0, -0, -0, 0.41549903154373},
{"Purple Carpet Tile", "I06FB4A5C4EB41844,E5FA1226AFCFCF01,,,,,,", 417.68753051758, 1224.3425292969, 484.73944091797, -0, 1.1344640254974, -0, 0.41549903154373},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.49204409122467, -0.9908801317215, -1.9922409057617, 0.25000002980232},
{"Purple Carpet Tile", "I06FB4A5C4EB41844,E5FA1226AFCFCF01,,,,,,", 417.68350219727, 1224.3386230469, 484.73541259766, -0, 0.43633225560188, -0, 0.41549903154373},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.3387854099274, -1.2026613950729, 2.3389890193939, 0.24999997019768},
{"Purple Carpet Tile", "I06FB4A5C4EB41844,E5FA1226AFCFCF01,,,,,,", 417.68469238281, 1224.3405761719, 484.7380065918, -0, 0.61086523532867, -0, 0.41549903154373},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 1.5708079338074, -1.3089497089386, -3.1415719985962, 0.24999997019768},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.6495742797852, -0.99086946249008, 1.9923417568207, 0.24999997019768},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.30014204978943, -0.50403696298599, -1.7190866470337, 0.25000002980232},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.27067998051643, 0.25266146659851, -1.5014328956604, 0.25000002980232},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 2.7793200016022, -0.7518618106842, 1.8241360187531, 0.25},
{"White Carpet Tile", "I1A68F528682A9317,3635A5736A1BA719,,,,,,", 417.68530273438, 1224.3386230469, 484.73458862305, -0, 0.69813179969788, -0, 0.41549900174141},
{"Purple Artifact Pinata", "I0C68A5A47D1715A4,36A543612931CC2D,,,,,,", 417.68197631836, 1223.8864746094, 484.73760986328, -0, -0, -0, 0.25},
{"White Carpet Tile", "I1A68F528682A9317,3635A5736A1BA719,,,,,,", 417.68563842773, 1224.3415527344, 484.73886108398, -0, 0.87266498804092, -0, 0.41549900174141},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.49212437868118, 0.99084323644638, -1.1491634845734, 0.25000002980232},
{"White Carpet Tile", "I1A68F528682A9317,3635A5736A1BA719,,,,,,", 417.68231201172, 1224.3366699219, 484.73281860352, -0, 0.34906587004662, -0, 0.41549900174141},
{"Air Menhir", "IFB19B7A1237ACFBD,D2F6B387FF8C52BE,,,,,,", 417.6877746582, 1224.3343505859, 484.74319458008, 0.80283910036087, -1.2026658058167, -2.3389141559601, 0.24999998509884},
{"White Carpet Tile", "I1A68F528682A9317,3635A5736A1BA719,,,,,,", 417.68411254883, 1224.3395996094, 484.73669433594, -0, 0.52359884977341, -0, 0.41549900174141},
{"White Carpet Tile", "I1A68F528682A9317,3635A5736A1BA719,,,,,,", 417.68829345703, 1224.3444824219, 484.74188232422, -0, 1.3962643146515, -0, 0.41549900174141}
}

Author: 
Baradara
Category Tag: 
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

--[[TT v1.3.1]]set = {{"Plain Red Pillow", "IFB6A63D40509DF55,24AA95716DDA9AAA,,,,,,", 727.62628173828, 1177.9245605469, 1018.5342407227, 1.5083190874066e-007, -0.0023222870659083, 1.495999697454e-007, 1.4665488004684},{"Plain Red Pillow", "IFB6A63D40509DF55,24AA95716DDA9AAA,,,,,,", 725.81030273438, 1178.0168457031, 1018.438659668, 1.5089469229679e-007, 7.105427357601e-015, 1.5707968473434, 1.5178759098053},{"Building Block: Dark Wood Pole", "I160F9BC315C2E20F,B8E92ED42593AF20,,,,,,", 729.35137939453, 1177.9415283203, 1017.8676147461, -0, -0, -1.570796251297, 1.267040848732},{"Plain Red Pillow", "IFB6A63D40509DF55,24AA95716DDA9AAA,,,,,,", 726.56292724609, 1177.9240722656, 1018.5337524414, 1.5085213078692e-007, -0.0023222870659083, 1.4962004968311e-007, 1.4665488004684},{"Plain Red Pillow", "IFB6A63D40509DF55,24AA95716DDA9AAA,,,,,,", 728.66589355469, 1177.9230957031, 1018.5327758789, 1.5089253224687e-007, -0.0023222870659083, 1.4966011008255e-007, 1.4665488004684},{"Plain Red Pillow", "IFB6A63D40509DF55,24AA95716DDA9AAA,,,,,,", 728.72521972656, 1178.1856689453, 1019.1835327148, 1.3409967422485, 1.5707963705063, 0, 1.8235455751419},{"Building Block: Dark Wood Rectangle", "I56E5E8EA1EF90962,5D0746BF85DBFC23,,,,,,", 727.56921386719, 1176.7791748047, 1017.9158935547, 1.5707963705063, -0, -0, 3.1802971363068},{"Plain Red Pillow", "IFB6A63D40509DF55,24AA95716DDA9AAA,,,,,,", 726.45935058594, 1178.1861572266, 1019.1842041016, 1.3409731388092, 1.5707963705063, 0, 1.8235449790955},{"Building Block: Dark Wood Pole", "I160F9BC315C2E20F,B8E92ED42593AF20,,,,,,", 728.09350585938, 1177.9420166016, 1017.8681030273, -0, -0, -1.5707958936691, 1.2670407295227},{"Plain Red Pillow", "IFB6A63D40509DF55,24AA95716DDA9AAA,,,,,,", 729.35522460938, 1178.0164794922, 1018.438293457, 1.5083404036886e-007, 7.105427357601e-015, 1.5707963705063, 1.5178759098053},{"Plain Red Pillow", "IFB6A63D40509DF55,24AA95716DDA9AAA,,,,,,", 727.61376953125, 1178.2259521484, 1019.201965332, 1.34099650383, 1.5707963705063, 0, 1.9999995231628}}

Author: 
morrganna
Category Tag: 
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

--[[TT v1.3.1]]
set = {
{"Building Block: Wood Disc", "I3F8EE74E0D145C77,56C322D325A0A49A,,,,,,", 524.93908691406, 843.68402099609, 491.03890991211, 3.141592502594, 1.9719159946141e-015, -1.570796251297, 1.3630193471909},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76684570313, 844.05407714844, 490.65887451172, 0.79822736978531, -1.4210854715202e-014, -3.141592502594, 0.5625},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.13439941406, 843.35473632813, 491.55749511719, 1.5707963705063, -0, -0, 0.51709514856339},
{"Sword", "I35B660465BB40D15,F167C07E266FDA1F,,,,,,", 525.26110839844, 843.2470703125, 491.43823242188, 3.1415927410126, -4.3711388286738e-008, 3.1415927410126, 0.92914581298828},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.52130126953, 844.05310058594, 490.65786743164, 0.79821920394897, -2.1316282072803e-014, -3.141592502594, 0.5625},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.52130126953, 844.06384277344, 491.40258789063, -0.772565305233, -7.105427357601e-015, -3.141592502594, 0.56249970197678},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.52130126953, 844.19207763672, 490.89309692383, 0.27458149194717, -1.7763568394003e-015, -3.141592502594, 0.56249982118607},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76684570313, 843.82598876953, 491.54476928711, -1.2961995601654, -1.4210854715202e-014, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.521484375, 844.21099853516, 491.03155517578, 0.012763568200171, -4.4408920985006e-016, -3.141592502594, 0.56249976158142},
{"Building Block: Wood Disc", "I3F8EE74E0D145C77,56C322D325A0A49A,,,,,,", 527.40655517578, 843.68402099609, 491.03890991211, 3.141592502594, -1.4210854715202e-014, -1.5707964897156, 1.3630192279816},
{"Building Block: Wood Square", "IFE33236342049AFE,D721F224FC31EDF2,,,,,,", 527.05053710938, 843.06433105469, 491.55792236328, 1.5707960128784, -0, -0, 0.95300000905991},
{"Bright Wood Chest", "IFBA16C6B4AE8C686,29E711CF2A6E1A69,,,,,,", 525.23986816406, 842.73052978516, 491.55981445313, 1.5707964897156, -0, -0, 0.62709355354309},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76702880859, 843.69079589844, 491.56414794922, -1.558021903038, -2.1316282072803e-014, -3.141592502594, 0.5624994635582},
{"Bright Wood Chest", "IFBA16C6B4AE8C686,29E711CF2A6E1A69,,,,,,", 527.03765869141, 842.73052978516, 491.55981445313, 1.5707964897156, -0, -0, 0.62709355354309},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76684570313, 844.19305419922, 490.89410400391, 0.2745835185051, -1.7763568394003e-015, -3.141592502594, 0.56249976158142},
{"Building Block: Wood Rectangle", "IFF73FC9D69486DB4,369028719C371C12,,,,,,", 526.7412109375, 842.89569091797, 491.04403686523, 3.141592502594, -2.1316282072803e-014, -1.5707967281342, 1.3630191087723},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.52130126953, 844.19555664063, 491.1676940918, -0.24901886284351, 5.3290705182008e-015, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76684570313, 844.06481933594, 491.4035949707, -0.77255737781525, -0, -3.141592502594, 0.56249976158142},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.77526855469, 843.56390380859, 491.56280517578, -1.6435272693634, -0, -3.141592502594, 0.56249952316284},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.77526855469, 843.45166015625, 491.55630493164, -1.6254059076309, -4.2632564145606e-014, -3.141592502594, 0.56249952316284},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.521484375, 844.13824462891, 490.76467895508, 0.53632265329361, -0, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Pole", "IFA78D5AE7889F999,4B12478968ABE5AB,,,,,,", 524.88555908203, 843.408203125, 491.5426940918, -0, -0, 1.570796251297, 0.77847272157669},
{"Building Block: Wood Pole", "IFA78D5AE7889F999,4B12478968ABE5AB,,,,,,", 526.34112548828, 843.41015625, 491.54470825195, -0, -0, 1.5707963705063, 0.77847272157669},
{"Building Block: Wood Pole", "IFA78D5AE7889F999,4B12478968ABE5AB,,,,,,", 526.63189697266, 843.408203125, 491.5426940918, -0, -0, 1.5707963705063, 0.77847278118134},
{"Building Block: Wood Pole", "IFA78D5AE7889F999,4B12478968ABE5AB,,,,,,", 525.6572265625, 843.4091796875, 491.54370117188, -0, -0, 1.5707963705063, 0.77847272157669},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.521484375, 843.95446777344, 491.48883056641, -1.0344614982605, -7.105427357601e-015, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Bright Wood Chest", "IFBA16C6B4AE8C686,29E711CF2A6E1A69,,,,,,", 525.23986816406, 843.13696289063, 491.55981445313, 1.5707964897156, -0, -0, 0.62709361314774},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.521484375, 843.94287109375, 490.57537841797, 1.0600183010101, -7.105427357601e-015, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76702880859, 843.95544433594, 491.48983764648, -1.0344712734222, -1.4210854715202e-014, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Rectangle", "IFF73FC9D69486DB4,369028719C371C12,,,,,,", 524.93481445313, 842.89569091797, 491.04138183594, 3.141592502594, 1.9719159946141e-015, -1.570796251297, 1.3630193471909},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76702880859, 844.14562988281, 491.29641723633, -0.51078373193741, 3.5527136788005e-015, -3.141592502594, 0.56249976158142},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.521484375, 843.56390380859, 491.56280517578, -1.6435356140137, -1.4210854715202e-014, -3.141592502594, 0.56249952316284},
{"Sword", "I35B660465BB40D15,F167C07E266FDA1F,,,,,,", 527.05889892578, 843.2470703125, 491.43823242188, -3.1415927410126, -4.3711388286738e-008, -3.1415927410126, 0.92914581298828},
{"Sword", "I35B660465BB40D15,F167C07E266FDA1F,,,,,,", 527.05889892578, 842.84063720703, 491.43823242188, 3.1415927410126, -4.3711388286738e-008, 3.1415927410126, 0.92914581298828},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.52130126953, 843.82501220703, 491.54376220703, -1.296201467514, -1.4210854715202e-014, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Sword", "I35B660465BB40D15,F167C07E266FDA1F,,,,,,", 526.1318359375, 843.51519775391, 491.43823242188, -3.1415927410126, -4.3711388286738e-008, -3.1415927410126, 0.92914581298828},
{"Bright Wood Chest", "IFBA16C6B4AE8C686,29E711CF2A6E1A69,,,,,,", 527.03765869141, 843.13696289063, 491.55981445313, 1.5707964897156, -0, -0, 0.62709355354309},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.521484375, 843.45166015625, 491.55630493164, -1.6254128217697, -4.2632564145606e-014, -3.141592502594, 0.56249952316284},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.521484375, 843.68383789063, 490.50863647461, 1.5835727453232, 1.1172005542903e-009, 3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Square", "IFE33236342049AFE,D721F224FC31EDF2,,,,,,", 525.24114990234, 843.06286621094, 491.55792236328, 1.5707963705063, -0, -0, 0.95298087596893},
{"Building Block: Wood Rectangle", "IFF73FC9D69486DB4,369028719C371C12,,,,,,", 526.43688964844, 842.20288085938, 490.50848388672, -1.5707963705063, 1.5707963705063, 0, 2.5813453197479},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76702880859, 844.13922119141, 490.76568603516, 0.5363130569458, -0, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Rectangle", "IFF73FC9D69486DB4,369028719C371C12,,,,,,", 525.60009765625, 842.89569091797, 491.04138183594, 3.141592502594, -1.4210854715202e-014, -1.5707964897156, 1.3630192279816},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76702880859, 843.68481445313, 490.50964355469, 1.5835713148117, 1.1172005542903e-009, 3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Square", "IFE33236342049AFE,D721F224FC31EDF2,,,,,,", 527.05151367188, 842.69854736328, 491.55892944336, 1.5707960128784, -0, -0, 0.95299994945526},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76684570313, 844.19653320313, 491.16870117188, -0.24901723861694, 8.8817841970013e-015, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76684570313, 843.82055664063, 490.52642822266, 1.3217916488647, -1.4210854715202e-014, -3.141592502594, 0.5625},
{"Building Block: Wood Square", "IFE33236342049AFE,D721F224FC31EDF2,,,,,,", 525.24212646484, 842.69708251953, 491.55892944336, 1.5707964897156, -0, -0, 0.95298081636429},
{"Building Block: Wood Rectangle", "IFF73FC9D69486DB4,369028719C371C12,,,,,,", 527.40692138672, 842.89569091797, 491.04138183594, 3.141592502594, -1.4210854715202e-014, -1.5707964897156, 1.3630192279816},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.521484375, 844.14465332031, 491.29541015625, -0.51078951358795, -0, -3.141592502594, 0.56249976158142},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76702880859, 843.94384765625, 490.57638549805, 1.0600242614746, 7.105427357601e-015, -3.141592502594, 0.56249988079071},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.521484375, 843.68981933594, 491.56314086914, -1.5580199956894, -1.4210854715202e-014, -3.141592502594, 0.56249952316284},
{"Building Block: Wood Rectangle", "IFF73FC9D69486DB4,369028719C371C12,,,,,,", 525.87054443359, 842.20190429688, 490.50747680664, -1.5707963705063, 1.5707963705063, 0, 2.5813453197479},
{"Sword", "I35B660465BB40D15,F167C07E266FDA1F,,,,,,", 525.26110839844, 842.84063720703, 491.43823242188, -3.1415927410126, -4.3711388286738e-008, -3.1415927410126, 0.92914581298828},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 526.76702880859, 844.21197509766, 491.03256225586, 0.01276186760515, -4.4408920985006e-016, -3.141592502594, 0.56249976158142},
{"Building Block: Wood Plank", "IFA2C50EE0883B241,146F58B81707AFF4,,,,,,", 525.52130126953, 843.81958007813, 490.52542114258, 1.3217897415161, -0, -3.141592502594, 0.56250005960464}
}

Author: 
Frappenguy
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

--[[TT v1.2.6]]
set = {
{"Beach Shell", "I35B6604A18EF54AB,AF32A704A61DADC9,,,,,,", 508.14401245117, 844.66448974609, 521.42785644531, 2.0695223808289, -0.03555316478014, 1.2544391155243, 2},
{"Eelgrass", "I21873C5533AAAB54,1A3FA1CECBFD7E17,,,,,,", 507.98306274414, 843.68463134766, 519.54931640625, 0.082354381680489, 0.54903727769852, -0.036098536103964, 0.61910504102707},
{"Crown Shell House", "I381FB2051D3889AD,72C6C8AD95DF995D,,,,,,", 508.15408325195, 842.39514160156, 517.10992431641, 0.37897133827209, 0.09799861907959, 0.024360606446862, 0.25388121604919},
{"Fire Dragon Mote", "IFD80BF664DDF7294,F6335019180F8BC2,,,,,,", 510.11654663086, 842.44995117188, 518.48010253906, 3.0776815414429, -1.1956944465637, -1.514429807663, 2},
{"Beach Shell", "I35B6604A18EF54AB,AF32A704A61DADC9,,,,,,", 507.54296875, 843.46649169922, 521.38250732422, 1.0021417140961, 0.15670734643936, -0.9377207159996, 1},
{"Beach Shell", "I35B6604A18EF54AB,AF32A704A61DADC9,,,,,,", 507.8303527832, 843.46649169922, 521.13336181641, 2.4011378288269, -1.0233509540558, 2.9951596260071, 1},
{"Fire Dragon Mote", "IFD80BF664DDF7294,F6335019180F8BC2,,,,,,", 506.2317199707, 842.46771240234, 515.98480224609, -0.18035994470119, 1.2496497631073, 1.3746205568314, 2},
{"Fire Dragon Mote", "IFD80BF664DDF7294,F6335019180F8BC2,,,,,,", 507.53521728516, 844.04595947266, 521.46594238281, 1.9338101148605, 0.056886669248343, 0.13098531961441, 1},
{"Fire Dragon Mote", "IFD80BF664DDF7294,F6335019180F8BC2,,,,,,", 510.10852050781, 842.43218994141, 516.40600585938, -0.03306894376874, -1.0278632640839, -1.5103318691254, 2.0000002384186},
{"Fire Dragon Mote", "IFD80BF664DDF7294,F6335019180F8BC2,,,,,,", 506.22369384766, 842.44995117188, 518.24822998047, 2.9720401763916, 1.0828814506531, 1.423771739006, 2},
{"Anemone Fingers", "I5B8B257873DE7CEA,4656E6FA5AE22517,,,,,,", 508.58160400391, 844.63214111328, 521.75408935547, 1.9504632949829, -1.0805640220642, 2.9391605854034, 0.25},
{"Beach Shell", "I35B6604A18EF54AB,AF32A704A61DADC9,,,,,,", 506.40289306641, 844.50665283203, 521.17749023438, 2.3156609535217, 0.18618381023407, 2.3623886108398, 2},
{"Anemone Fingers", "I5B8B257873DE7CEA,4656E6FA5AE22517,,,,,,", 506.37701416016, 844.69982910156, 521.57183837891, 1.4484888315201, -1.0046542882919, -2.9639258384705, 0.25}
}

Author: 
Frappenguy
Category Tag: 
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

--[[TT v1.2.6]]
set = {
{"Small Sponge Cluster", "I5B8B258104D117F6,584DDB6524EEBA6D,,,,,,", 480.42147827148, 843.26263427734, 496.59140014648, -1.2819744348526, -0.22803099453449, 0.65039533376694, 0.25},
{"Water Dragon Mote", "IFE768B0D03F4FA36,64BEDCDA50E01078,,,,,,", 477.52700805664, 842.26776123047, 493.97344970703, 0.0069608394987881, -0.85017019510269, 1.5162026882172, 1.5914516448975},
{"Water Dragon Mote", "IFE768B0D03F4FA36,64BEDCDA50E01078,,,,,,", 480.46536254883, 842.26776123047, 495.18594360352, -3.1346333026886, -0.72062641382217, -1.6253973245621, 1.5914515256882},
{"Fanned Coral Fern", "I3DABE49C1AD871D7,0F48C621340235DE,,,,,,", 479.67855834961, 843.13934326172, 495.96923828125, 0.12730427086353, 1.1557372808456, 1.8761346340179, 0.25},
{"Small Sponge Cluster", "I5B8B258104D117F6,584DDB6524EEBA6D,,,,,,", 479.16012573242, 843.31689453125, 496.57235717773, -1.2911616563797, 0.23930543661118, -0.69006896018982, 0.25},
{"Water Dragon Mote", "IFE768B0D03F4FA36,64BEDCDA50E01078,,,,,,", 479.8014831543, 841.98297119141, 494.09567260742, 2.0440788269043, 1.5241478681564, 3.1239504814148, 0.99999976158142},
{"Abalone House", "I381FB20372566794,4D9C4C3112BF1A9E,,,,,,", 479.77105712891, 841.86749267578, 492.99365234375, -0, -0, -0, 0.25},
{"Water Dragon Mote", "IFE768B0D03F4FA36,64BEDCDA50E01078,,,,,,", 482.33477783203, 842.26776123047, 492.05899047852, -3.1350681781769, 0.79000198841095, -1.6259897947311, 1.5914517641068},
{"Water Dragon Mote", "IFE768B0D03F4FA36,64BEDCDA50E01078,,,,,,", 478.9912109375, 842.19793701172, 490.68286132813, 0.0069610034115613, 0.72062623500824, 1.5162001848221, 1.5914516448975}
}

Author: 
Foxi
Category Tag: 
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

--[[TT v1.2.5]]
set = {
{"Trumpet Fungus 04", "I22AA4A7A2C6AC2F5,0A4CC89C9291D533,,,,,,", 507.90087890625, 843.22430419922, 516.3759765625, -1.2851915359497, 0.689817070961, -1.1736505031586, 0.25000008940697},
{"Decorative Red Sweetberry", "IFBADAA8609C9CB96,15B4686B761A172D,,,,,,", 508.33456420898, 843.37182617188, 516.54150390625, -1.599760055542, 0.18749094009399, -1.6920207738876, 1.5108227729797},
{"Feilbocan Mushroom 01", "I0B76873E77DD29ED,ECBDC4D8579663C5,,,,,,", 507.97525024414, 843.50433349609, 516.30743408203, -3.1415927410126, -1.3395594358444, -3.1415927410126, 0.25},
{"Clump of Bluebells", "IFB8D06DF1E6D9B56,384A43DC6B95AFFA,,,,,,", 508.25045776367, 843.62756347656, 516.39447021484, 3.0355892181396, 0.50825500488281, -0.43935668468475, 0.35010877251625},
{"Decorative Red Sweetberry", "IFBADAA8609C9CB96,15B4686B761A172D,,,,,,", 507.8742980957, 843.48150634766, 516.28369140625, 0.37839010357857, 0.0033065737225115, 1.5791541337967, 0.99999803304672},
{"Feilbocan Mushroom 01", "I0B76873E77DD29ED,ECBDC4D8579663C5,,,,,,", 507.48831176758, 843.41522216797, 516.26379394531, -3.1415927410126, 0.23338034749031, -3.1415927410126, 0.25},
{"Clump of Bluebells", "IFB8D06DF1E6D9B56,384A43DC6B95AFFA,,,,,,", 508.35241699219, 843.603515625, 516.13732910156, -2.6609110832214, -0.47878554463387, -0.32909134030342, 0.24999997019768},
{"Clump of Bluebells", "IFB8D06DF1E6D9B56,384A43DC6B95AFFA,,,,,,", 507.36544799805, 843.71661376953, 516.24127197266, -2.8328595161438, 0.65984565019608, 0.3686571419239, 0.35010889172554},
{"Feilbocan Mushroom 02", "I7CAA93A42120EA7E,20FD952AB085A305,,,,,,", 507.53579711914, 843.30828857422, 516.30590820313, -0, -0, -0, 0.25},
{"Feilbocan Mushroom 01", "I0B76873E77DD29ED,ECBDC4D8579663C5,,,,,,", 508.19622802734, 843.31701660156, 516.44287109375, -0.18538828194141, 0.022041078656912, -0.36258155107498, 0.25},
{"Clump of Bluebells", "IFB8D06DF1E6D9B56,384A43DC6B95AFFA,,,,,,", 507.4602355957, 843.64416503906, 516.00805664063, 0.61120414733887, 0.14445935189724, 2.8008971214294, 0.25000002980232},
{"Small Pumpkin", "I05873A4717522A3B,152D7D8685C197F7,,,,,,", 507.14721679688, 843.51849365234, 516.58740234375, 4.9481702291132e-008, -0.44336414337158, -0.46221041679382, 0.48089599609375},
{"Trumpet Fungus 04", "I22AA4A7A2C6AC2F5,0A4CC89C9291D533,,,,,,", 507.79632568359, 843.22430419922, 516.33374023438, -1.8969466686249, -0.66955518722534, 1.9566295146942, 0.25000017881393},
{"Feilbocan Mushroom 01", "I0B76873E77DD29ED,ECBDC4D8579663C5,,,,,,", 507.39730834961, 843.39794921875, 516.40936279297, -0, -0, 0.29406866431236, 0.25},
{"Pumpkin", "I05873A4818BF20B0,136DFFDCABCF3D43,,,,,,", 507.80477905273, 843.44659423828, 516.59893798828, -0.56055444478989, -0, -0, 0.50590360164642},
{"Clump of Bluebells", "IFB8D06DF1E6D9B56,384A43DC6B95AFFA,,,,,,", 507.53414916992, 843.60589599609, 516.65289306641, -0.55502730607986, -0.051187817007303, 3.1016523838043, 0.24999997019768},
{"Decorative Red Sweetberry", "IFBADAA8609C9CB96,15B4686B761A172D,,,,,,", 507.62634277344, 843.39678955078, 516.44848632813, -1.1152496337891, 1.0134212970734, -1.8282862901688, 1.000000834465},
{"Round Pumpkin", "I05873A4919B1C4D7,C834EBD82FDD3C60,,,,,,", 508.0065612793, 843.50317382813, 516.00836181641, 0.41920602321625, -0, -0, 0.43574374914169},
{"Decorative Red Sweetberry", "IFBADAA8609C9CB96,15B4686B761A172D,,,,,,", 507.65612792969, 843.26208496094, 516.31231689453, 2.8079030513763, 1.3545625209808, 3.1415922641754, 0.99999964237213},
{"Decorative Red Sweetberry", "IFBADAA8609C9CB96,15B4686B761A172D,,,,,,", 507.49295043945, 843.53625488281, 516.15679931641, -0.5286141037941, -1.226301074028, -1.0467929840088, 1.0000005960464},
{"Feilbocan Mushroom 01", "I0B76873E77DD29ED,ECBDC4D8579663C5,,,,,,", 507.64672851563, 843.44274902344, 516.24560546875, -0.081325560808182, 0.34546673297882, -0.23621745407581, 0.25},
{"Decorative Red Sweetberry", "IFBADAA8609C9CB96,15B4686B761A172D,,,,,,", 507.60537719727, 843.70104980469, 516.44897460938, -0.41451719403267, -1.4901161193848e-008, 1.3387358188629, 1},
{"Pile of Fruit", "I12328CF20DF5C6F2,2255E5E3C53FE188,,,,,,", 507.87103271484, 843.53918457031, 516.408203125, -0, 0.2350459843874, -0, 0.27500000596046}
}

Material List:
Small Pumpkin 1
Round Pumpkin 1
Decorative Red Sweetberry 6
Clump of Bluebells 5
Pumpkin 1
Feilbocan Mushroom 02 1
Trumpet fungus 04 2
Pile of Fruit 1
Feilbocan Mushroom 01 5

Author: 
Kowala
Category Tag: 
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

Black Smoke;I596113E927A07688,D66544AA6E9A44CC,,,,,,;271.21157836914;1047.0841064453;362.92651367188;-0;-0;-0;1|Wood Chair;IFA6CABFE04E6FC75,E58395DDD3ADBAB0,,,,,,;273.45806884766;1047.2583007813;362.37252807617;-0.025076104328036;1.4957115650177;0.23973985016346;1|Cheese Round;I35B66051054F1A61,07F41B8F19EAD1DF,,,,,,;271.48742675781;1047.2336425781;362.52053833008;-9.3132257461548e-010;2.3111982345581;-3.1290316581726;1.0000001192093|Dwarven Table;IFE04E117443E44CB,17BE64E6E0A25A3F,,,,,,;272.6784362793;1047.7125244141;362.64880371094;-0;-0;-2.6057496070862;0.99999970197678|White Candlestick;IFBA29E184E7678CD,0F854F33F0706724,,,,,,;272.3791809082;1047.0939941406;362.88491821289;0.08990678191185;-0.58485174179077;-1.436030626297;0.99999994039536|Green Wine Bottle;I6A52E5882AA64BB5,3C18D07DCAEC8072,,,,,,;271.71142578125;1046.8891601563;361.45529174805;-0;-0;-0;1|Small Wildfire;I213B608D13E4C577,4575C0D8B99DBEC1,,,,,,;271.25979614258;1047.1860351563;362.92868041992;-0;-0;-0;1|Crate of Potatoes;IFEF0E6F1615F092F,EBBE47B3E47C8AC2,,,,,,;271.84494018555;1046.9163818359;362.20745849609;-0;-0;-0;1|Stone Cauldron with Boiling Water;IFEF3402C6F6B2760,F4EB21CF78BCA9F4,,,,,,;272.09024047852;1047.5129394531;364.46850585938;-0;1.8416342735291;-0;0.99999988079071

Author: 
kazukofair39624
Category Tag: 
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

Offers built-in web site options in the areas of web design, web development, company id & emblem design, search engine optimization, and social media marketing. Whether we are designing an internet page or launching a new website, our Los Angeles primarily based staff of web developers, advertising and marketing scorching pictures, and gurus of analytics will arm you with an built-in advertising and marketing strategy that may achieve your targets. We now have been advocates for a variety of shoppers ranging from recommending and supervising the implementation of the hardware and community platform for a multi-campus instructional entity, to purchasing recommendations of hardware and software for dwell efficiency spaces, to internet hardware and platforms for multitude of web sites and portals. Custom Woo Commerce theme development using Woo Canvas theme and equipped PSD designs.

Internet Development 100 is a component-time evening course that provides college students a robust set of fundamentals, leading in direction of a extra advanced observe of their choice. The choice to proceed their research in Front End, Again Finish, UI/UX, or iOS Growth is solely as much as the scholars. To establish the connection between entrance-end and back-end languages some servers are required like tomcat collection, web logic and net spheres.

In iOS Development track, students construct iPhone + iPad applications using Xcode and Swift, Apple's new programming language, full with real life launch within the Apple app retailer. Scotty is a Web Engineer at LearnVest where he makes a speciality of modular, Model-Information driven UI improvement. If you have any issues regarding the place and how to use web development company websites - http://armenronov.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=149364 , you can get in touch with us at the website. The primary difference between WDI and Internet Dev 100 is time (480 vs 96 hours spent in school). Net Improvement Intensive is a full-time, immersive course that teaches full stack net growth, with more time devoted to again finish programming - http://Www.Becomegorgeous.com/topics/finish%20programming . If your objective is a career change, Internet Development Intensive could also be a greater match for you.

The highest universities and prestigious academic service providers of the world are opening their doorways to the underprivileged who are unable to enrol to common programs of these institutions due to larger charges, distance or lack of time. MIT, Harvard and plenty of other world famend institutions are underneath completely different platforms are offering their prestigious programs to learners - https://En.wikipedia.org/wiki/Learners of all the international locations of the world on-line with none charge. These free on line programs with certificates have roughly the same syllabus and course design. If internet designers are the architects of the online then builders are the builders.

Immediately, internet designing is the time period, which dominates the popular interpretation of designing, as the second we are saying, designing, people take it as net designing. Net design, because it technically means, is the ability where one creates shows of content material, delivered to an finish-user by means of the World Large Web. The channels concerned in the means of communications include the Web browser or other Internet-enabled software like Internet tv shoppers, micro running a blog purchasers and RSS readers.

I've finished two programs already and there's definitely some great things there, though a few of it seems a bit of thrown together from varied seminars and video tutorials (some ideas can get repeated a number of too many occasions due to this however I guess it helps the main points to sink in better). Regardless that there's many courses already the site nonetheless has numerous potential for the future, I might love to see what shall be on provide in one other 5 years or so. I accomplished their FREE Advertising On-line Course (or something like that), and was VERY disappointed, as a result of the course was nothing greater than the programs Google provides for FREE on their website.

All web growth firms take complete accountability of the appliance's maintenance along with its correct set up. An internet improvement firm—the one having wealthy expertise and deep area expertise—affords you customized web site, particularly created to meet a business's wants. At all times keep in mind to hire an internet developer only after getting quotes from two to a few net growth corporations.

Author: 
morrganna
Category Tag: 
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

--[[TT v1.2.5]]
set = {
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1155.8145751953, 833.81018066406, 1177.8159179688, -1.5707973241806, 0.48370432853699, -6.7319689378564e-008, 0.28473719954491},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1155.2143554688, 834.41076660156, 1177.8159179688, -1.5707964897156, 0.48370414972305, -0, 0.28473722934723},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1155.8145751953, 833.49407958984, 1177.8159179688, -1.5707969665527, 0.48370414972305, -1.0097952696242e-007, 0.28473722934723},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1155.8481445313, 833.55725097656, 1177.8159179688, -1.5707964897156, 0.48370411992073, 5.048976348121e-008, 0.28473719954491},
{"Building Block: Black Marble Disc", "I471E8BFC0EA98298,334F6B4E0F979E19,,,,,,", 1154.7548828125, 833.59393310547, 1177.8333740234, 1.5707960128784, -0, -0, 0.73391765356064},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1156.7648925781, 834.03192138672, 1177.7983398438, -1.5707963705063, 1.5707963705063, 0, 0.53687173128128},
{"Building Block: Black Marble Disc", "I471E8BFC0EA98298,334F6B4E0F979E19,,,,,,", 1156.6058349609, 833.33111572266, 1177.8333740234, 1.5707960128784, -0, -0, 0.73391759395599},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1155.1807861328, 834.34759521484, 1177.8159179688, -1.5707964897156, 0.48370411992073, 5.048976348121e-008, 0.28473719954491},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1157.0653076172, 834.14794921875, 1177.8159179688, -1.5707969665527, 0.48370414972305, -1.0097952696242e-007, 0.28473722934723},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1155.5477294922, 833.44122314453, 1177.7983398438, -1.5707963705063, 1.5707963705063, 0, 0.53687173128128},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1155.8481445313, 833.87335205078, 1177.8159179688, -1.5707966089249, 0.48370409011841, 3.3659837583855e-008, 0.28473719954491},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1157.0653076172, 834.46405029297, 1177.8159179688, -1.5707969665527, 0.48370414972305, -1.0097952696242e-007, 0.28473722934723},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1154.9139404297, 834.29473876953, 1177.7983398438, -1.5707963705063, 1.5707963705063, 0, 0.53687173128128},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1155.1807861328, 834.66369628906, 1177.8159179688, -1.5707973241806, 0.4837042093277, -1.8512912447477e-007, 0.28473725914955},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1157.0317382813, 834.08477783203, 1177.8159179688, -1.5707973241806, 0.4837042093277, -1.8512912447477e-007, 0.28473725914955},
{"Building Block: Black Marble Disc", "I471E8BFC0EA98298,334F6B4E0F979E19,,,,,,", 1155.388671875, 832.74041748047, 1177.8333740234, 1.5707958936691, -0, -0, 0.73391759395599},
{"Building Block: Black Marble Plank", "I073E1B4205A5AD2C,DBA30B02D2220DFA,,,,,,", 1157.0317382813, 834.40087890625, 1177.8159179688, -1.5707976818085, 0.48370438814163, -1.514693082072e-007, 0.28473719954491}
}

Author: 
GameMisc
Category Tag: 
Tool Type: 
Preview: 
Import/Export Data: 

Pile of Sand;IFB3C265B34B061B8,6D02EA06AA29987C,,,,,,;1024.0974121094;837.10772705078;1448.8408203125;-0;-0;-0;0.6780076622963|Blue Sourcestone Sphere;IFA7C662027D60123,0C631DA6DEC0EC87,,,,,,;1029.4294433594;844.23480224609;1445.1566162109;-0;-0;-0;1|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1024.7888183594;836.55889892578;1444.1909179688;-0;3.141592502594;1.570796251297;1.9999997615814|Anemone Cluster Rock;I5B8B258305858EBF,15F23BE759E940F9,,,,,,;1026.3875732422;836.89514160156;1445.6065673828;-0;-0;-0;0.25632655620575|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1029.9180908203;844.62121582031;1449.1910400391;-1.5707963705063;1.5707963705063;0;2|Open Massive Bivalvia;I099432AC3C4CAA75,D02329BEF4BECEFA,,,,,,;1022.1599121094;842.31164550781;1451.2082519531;-0;-0;-0;0.25|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1029.9180908203;836.57794189453;1449.2003173828;-1.5707963705063;1.5707963705063;0;2|Small Sponge Cluster;I5B8B258104D117F6,584DDB6524EEBA6D,,,,,,;1027.1872558594;836.89514160156;1452.06640625;-0;-0;-0;0.51212131977081|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1024.8203125;836.55889892578;1444.1909179688;7.105427357601e-015;3.141592502594;-1.570796251297;1.9999997615814|Pink Coral Joshua Tree;I3DABE4A83DE51178,ECE9FF628E8C09A0,,,,,,;1021.5193481445;836.63336181641;1449.0814208984;1.0471976995468;-3.1415927410126;-3.1415927410126;0.25|Building Block: Glass Square;I784602CE13838AA1,556EB47356AF6483,,,,,,;1025.0526123047;840.65899658203;1444.9602050781;1.5707963705063;-1.5707963705063;0;12|Spade Algae;I08F09EF73745D9C8,CCF373EEB3199EDF,,,,,,;1024.1733398438;836.89514160156;1452.947265625;-0.25261253118515;-3.1415927410126;-3.1415927410126;0.38586264848709|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1029.8648681641;836.01318359375;1444.2120361328;-0.75119775533676;-3.1415927410126;-3.1415927410126;2|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1029.9180908203;844.62121582031;1449.2233886719;-1.5707963705063;-1.5707963705063;0;2|Beach Shell;I35B6604A18EF54AB,AF32A704A61DADC9,,,,,,;1029.0261230469;837.03039550781;1448.3635253906;-0;-0;-0;1|Carmine Shelf Coral;I5B8B258B3477F4AC,231605C4D856D0BB,,,,,,;1021.6405639648;842.46020507813;1450.4583740234;-0;-0;-0;0.33069053292274|Building Block: Granite Square;I391DEDBA3602AEE7,0BAE6DA5E14A8F15,,,,,,;1025.2564697266;836.61389160156;1448.9906005859;1.5704510211945;-0;-0;11.52707195282|White Magitech Orb;I38CC0AC71966D61C,C703C858C4926E7B,,,,,,;1029.5155029297;844.23480224609;1449.1906738281;-0;-0;-0;1.4635093212128|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1029.9180908203;836.57794189453;1449.2233886719;-1.5707963705063;-1.5707963705063;0;2|Water Rock Outcrop;I53AD1DA20669D79C,2545162D3594BB00,,,,,,;1028.486328125;837.03509521484;1445.8498535156;-1.3962639570236;-0;-0;0.25|Pile of Sand;IFB3C265B34B061B8,6D02EA06AA29987C,,,,,,;1024.8133544922;837.00213623047;1446.4029541016;0.69813197851181;-0;-0;0.98613721132278|Reef Coral Biome;I6A3E974527016E2B,4FE8FF9E6B1A5AAB,,,,,,;1021.8309326172;836.89514160156;1452.0252685547;-0.69813174009323;-0;-0;0.53235638141632|Building Block: Green Scale Roof Tile Square;I48B8AABB4842D25D,C44D674FB17E8A81,,,,,,;1024.9969482422;840.65899658203;1453.0908203125;1.5707963705063;1.5707963705063;0;12|Pile of Sand;IFB3C265B34B061B8,6D02EA06AA29987C,,,,,,;1027.7437744141;836.98443603516;1452.8521728516;-0;-0;-0;1.2621213197708|Building Block: Water Square;I784602D650FF82A7,872E664CD3431A4B,,,,,,;1025.2224121094;844.72973632813;1449.1715087891;1.5704510211945;-0;-0;11.52707195282|Blue Sourcestone Sphere;IFA7C662027D60123,0C631DA6DEC0EC87,,,,,,;1021.5784301758;844.23480224609;1444.6514892578;-0;-0;-0;1|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1029.8648681641;845.24713134766;1444.2120361328;-0.74681049585342;-3.141592502594;1.0473086575757e-007;1.9999998807907|Anemone Cluster Rock;I5B8B258305858EBF,15F23BE759E940F9,,,,,,;1028.2459716797;836.89514160156;1451.4774169922;-0;-0;-0;0.29405915737152|Water Shellbeast;IFEE417BD36AB5C5C,2E0EF5BD60FB8EB7,,,,,,;1027.3342285156;842.42846679688;1452.9591064453;1.0567970275879;-1.4498583078384;-3.0361585617065;0.25|Beach Shell;I35B6604A18EF54AB,AF32A704A61DADC9,,,,,,;1024.0447998047;837.12805175781;1448.3327636719;-0.69813281297684;-0;-0;1|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1024.8203125;844.66149902344;1444.1909179688;-1.4210854715202e-014;3.141592502594;-1.5707967281342;1.9999996423721|Blue Sourcestone Sphere;IFA7C662027D60123,0C631DA6DEC0EC87,,,,,,;1029.4877929688;844.189453125;1452.7670898438;-0;-0;-0;1|Waving Eelgrass;I3DABE4A073F233A5,E19014F78F3A9B7D,,,,,,;1025.9709472656;836.90771484375;1450.5279541016;-0;-0;-0;0.34432607889175|Wooden Stand;IFA9D90475B32E149,E6C17E627EDBEF70,,,,,,;1024.7888183594;844.66149902344;1444.1909179688;2.8421709430404e-014;3.141592502594;1.5707967281342;1.9999996423721|Sandcastle;IFB3C265C7559F653,5B1B198DDF7715DE,,,,,,;1024.0130615234;837.04614257813;1451.4307861328;-0;-0;-0;0.67589467763901|Anemone Blossom;I3DABE4A93AE43515,E9AFE317D6BF918A,,,,,,;1025.7689208984;837.04614257813;1452.1791992188;-0.69813179969788;-0;-0;0.25|White Magitech Orb;I38CC0AC71966D61C,C703C858C4926E7B,,,,,,;1024.9274902344;844.39013671875;1444.5740966797;-0;-0;-0;1.4072505235672|Building Block: Glass Square;I784602CE13838AA1,556EB47356AF6483,,,,,,;1029.1264648438;840.66784667969;1449.0595703125;-0;1.5707963705063;1.5707963705063;12|Tall Fungus Pods;I5B8B258014C25D40,464B84509991F343,,,,,,;1027.7416992188;837.04614257813;1445.3363037109;-0;-0;-0;0.25|Large Aquatic Fungus Clump;I5B8B257B1BBC2062,05DF833E7F0307B0,,,,,,;1024.4144287109;836.89514160156;1448.8824462891;-0;-0;-0;0.25|Rose Coral Stacked;I6A3E973D5C31B029,4BEA9B9E471D8DF3,,,,,,;1022.1024780273;837.09069824219;1446.5767822266;-0;-0;-0;0.25|White Magitech Orb;I38CC0AC71966D61C,C703C858C4926E7B,,,,,,;1022.1007080078;842.46466064453;1451.1844482422;-0;-0;-0;0.81480944156647|Red Spade Algae;I08F09EF860B691CD,42119A98433F2ECF,,,,,,;1021.3415527344;836.82360839844;1444.8856201172;-1.3106877803802;-3.1415927410126;-3.1415927410126;0.4019348025322|Building Block: Green Scale Roof Tile Square;I48B8AABB4842D25D,C44D674FB17E8A81,,,,,,;1020.5510253906;840.66784667969;1449.0119628906;-0;1.5707963705063;1.5707963705063;12|Sandcastle;IFB3C265C7559F653,5B1B198DDF7715DE,,,,,,;1027.9079589844;837.04614257813;1447.3002929688;-0.69813179969788;-0;-0;1.7498430013657|Anemone Fingers;I5B8B257873DE7CEA,4656E6FA5AE22517,,,,,,;1028.4822998047;837.04614257813;1447.1280517578;-0;-0;-0;1|Pile of Sand;IFB3C265B34B061B8,6D02EA06AA29987C,,,,,,;1025.8123779297;836.94366455078;1452.0952148438;-0.34906616806984;-3.1415927410126;-3.1415927410126;0.99999976158142|Water Shellbeast;IFEE417BD36AB5C5C,2E0EF5BD60FB8EB7,,,,,,;1027.3355712891;837.04614257813;1449.1833496094;0.69810491800308;-0;-0;0.25|Row Boat;IFE9EDF42606A6545,D456576957CE7F5F,,,,,,;1025.44921875;837.27258300781;1446.7590332031;0.66755682229996;0.63655251264572;0.11946230381727;0.25

Pages

Subscribe to RSS - Toolbox